De 7 hoofdzonden en 7 deugden op kantoor.

De zeven hoofdzonden op kantoor.

1. Superbia (hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid – trots)
Vertel iedereen dat je al jaren voor je bedrijf werkt en hoe goed je wel niet bent omdat je al zo lang bij het bedrijf bent.

2. Avaritia (hebzucht – gierigheid)
Houd al het werk voor jezelf en deel vooral geen informatie.

3. Luxuria (onkuisheid – lust – wellust)
Als je baas langsloopt, ineens net doen of je heel hard aan het werk bent. Geef je baas onderweg een compliment over zijn kleding of pas gekapt haar.

4. Invidia (nijd – gramschap – jaloezie – afgunst)
Vertel iedereen hoeveel fouten je collega maakt.

5. Gula (onmatigheid – gulzigheid – vraatzucht)
Loop lekker vaak van je bureau weg en neem rustig extra pauze.

6. Ira (woede – toorn – wraak)
Vertel aan je collega dat je baas gezegd heeft dat ze niet tevreden over je collega zijn.

7. Acedia (gemakzucht – traagheid – luiheid – vadsigheid)
Leg jouw werk op het bureau van je collega en doe alsof je van niets weet.

De zeven deugden op kantoor.

1. Prudentia (Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid)
Denk vooruit, wees alert, signaleer verbeterpunten en maak het kenbaar. Deel je kennis en stel doelgericht vragen bij vaagheden.

2. Iustitia (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid)
Toon empathie waar nodig en geef feitelijke feedback. Ontvang feedback waardig en luister goed naar je omgeving. Alles ten behoeve van persoonlijke groei en groei van je omgeving.

3. Temperantia (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing)
Wanneer je tegen obstakels aan loopt, biedt ze het hoofd en leer van de ervaring voor de volgende keer. Wellicht begin je enkele keren vanaf de grond.

4. Fortitudo (Moed – sterkte)
Wanneer je fouten maakt, kom er eerlijk voor uit en werk aan verbetering. Durf ook anderen te wijzen op fouten, doch op een feitelijke manier t.b.v. van het bedrijf.

5. Fides (Geloof)
Geloof in het boeken van vooruitgang en succes. Deel je succes met anderen, zodat je anderen stimuleert ook succes en vooruitgang te boeken.

6. Spes (Hoop)
Hoeveel werk er ook te verzetten is, hoe moeilijk tijden kunnen zijn, blijf altijd vooruit kijken! Wees altijd enthousiast.

7. Caritas (Naastenliefde/Liefde)
Groet altijd al je collega´s met een vriendelijke welgemeende glimlach. Wees behulpzaam wanneer je signaleert dat iemand hulp nodig heeft. Bedank degenen die iets voor je betekend hebben.

by Amanthis van Vliet, uit de praktijk!

Office Joke

Office Joke

Advertenties