Liefde vraagstellingen

Liefde overkomt je. Liefde dwing je niet. Zoek je liefde op, of zoekt liefde jou op?

Wat is liefde exact? Wanneer kun je spreken van liefde? Hoe moet je zoeken om liefde te herkennen? Met je hart of je verstand? Wat als liefde belangrijker is dan voedsel? Wat als voedsel voor het hart onmisbaar is? Word je zonder liefde verdrietig, lichamelijk gepijnigd, ziek? Wanneer overkomt je zoiets? Je moet toch eerst van jezelf houden, dan heb je toch niemand meer nodig?

Ieder heeft zijn eigen denkwijze hierin. Ieder mens is verschillend. Zijn we wel zo verschillend? De mens is wellicht geëvolueerd in de loop der tijd, maar liefde nooit. Liefde is als altijd sterk aanwezig, krachtig, machtig en kan heel veel teweegbrengen in een mensenleven. Liefde is breder dan de liefde waar de meesten van ons in geloven. Wanneer je dit ontkent, benijd ik je.

Wat als liefde loslaten is? Wat als liefde acceptatie is? Wat als liefde loslaten van angsten is? Om liefde ten volste te ervaren of te geven. Als je liefde geeft, kun je de ander zijn keuze accepteren, en doorgaan? Is het niet wreed verscheurd te worden om liefde? Als de liefde wederzijds is, je kunt niet bij elkaar zijn om welke reden dan ook, aan wie ligt het dan? Aan de personen of de denkwijze waarmee we zijn opgegroeid? Waarom maakt liefde mensen gek en bezitterig?

Ik ken mijn antwoorden. Ik ben zeker van mijn antwoorden. Geen twijfel. Wat ik geleerd heb, is niet te oordelen. Wanneer ik oordeel, is het geen liefde meer. Ik ontvang en deel wat ik ontvang. En daarna geef ik wat ik heb. Herkenbaar?

Het verstand zegt dat je de diverse details van de ander moet kennen om iemand beter te leren kennen. Als de liefde er is, accepteer je elkaar zoals je bent. Wat zie je in de ogen van degene van wie je zegt te houden? Of wat wil je zien? Is het liefde? Of is het egoïsme en bezitterigheid, gewoonte, angst? Hoeveel geef je werkelijk om elkaar?? Hoe gemakzuchtig is de mens om van liefde te spreken? Hoe hard moet je je best doen? Of gaat het vanzelf?

Wat mij betreft spreekt elke vezel in je lichaam voor je hart. Je hart spreekt voor liefde. Wat gebeurt er met je lichaam, je houding, je gedrag als iemand van wie je houdt je aankijkt? Je ogen twinkelen, je mond vormt de breedste glimlach, je hele gezicht lacht en je kunt het niet verbergen.
Dit weten we allemaal toch? Dit is toch geweldig?

door Amanthis Geplaatst in Blogs Getagged

Creation

We humans are addicted to recreate. Copy things and own them. There is hardly any respect and wisdom. Humbleness is more than arrogance.

When it comes to wisdom, a lot of people tell you how to make money the fastest way. Others will tell you how you manipulate others. Called NLP and a training costs a whole lot of money.

So it’s often about money and status. What exactly do we do to keep it real and still create. I am looking for opinions, not solutions.

Spreek jij mijn taal?

Wat quotaties uit mijn Facebook. Het zijn zaken die mij op dit moment bezighouden. Voor de een herkenbaar, voor de ander abacadabra. Het is altijd heel speciaal en interessant om mensen te ontmoeten die dezelfde taal spreken. Dit is niet minderwaardig naar anderen toe bedoeld. Het is anders.

Groei en ontwikkeling op persoonsniveau zijn erg belangrijk voor mij en levend houden van passie. Om reacties te ontlokken, plaats ik berichten, die voor mij actueel zijn. De reacties geven weer welke personen gelijkgestemden op potentiële gelijkgestemden zijn. Dan kun je samen dezelfde taal spreken en een stukje ontladen. Hier is over nagedacht.

Hierbij wat gedachten. Zijn ze herkenbaar voor jou?

~

Dingen zijn soms zoals ze zijn. Je denkt van niet, je vindt van niet, je wilt het niet.. maar toch is het zo. Ja, wat doe je er dan mee.. Om heen draaien.. Negeren! Totdat het vanzelf weggaat. Zijn wij mensen goed in.

~

Vriendschap is van de ander kunnen vragen er voor je te zijn. Mensen die echt om je geven, zullen er ook echt voor je zijn. Verwacht niets en zonder oordeel. Je bent dan in het meest verre stadium van vriendschap.

~

Soms wil je heel veel zeggen, maar kun je dat beter niet doen. Dan blijft het onuitgesproken.. Je voelt je kwetsbaar. Is dat een goed ding? Als ik niet specifiek durf te zijn, dan trek in het algemeen. Ik voel me vatbaar. Zo! There!

~

Ik maak er altijd zo’n puinhoop van. Soms komen zaken die bij je horen vanzelf naar je toe. Zo niet, dan zal het de moeite niet waard zijn. Nu is het wel zo dat ik ook ouder word en dingen veranderen. Het is gewoon moeilijk een gelijke te vinden in mensen als je genuanceerd denkt en je ook nog eens voor afsluit voor hen.

~

Wat ik nu weer tref is dan mensen onverwacht uit de hoek komen. Verrassend en doeltreffend. Mensen die net zo genuanceerd denken, maar het niet toelaten. Simpelweg omdat hun omgeving het niet toelaat. Dan verwijs ik je naar een paar berichten terug. Negeren, totdat het vanzelf weggaat.

~

It’s all about love. 🙂

~

door Amanthis Geplaatst in Blogs